Säkerhetsbeskärningar i Sankt Lars Parken

Under sommaren och hösten 2014 har vi spenderat mycket av vår tid i Sankt Lars Parken i Lund.

I delar av parken har vi utfört säkerhetsbeskärningar av träd som står på platser med hög nyttjandefrekvens samt längs gång- och cykelbanor. Vi har även utfört en del trädfällning i området, men bara de farligaste träden har tagits bort. En del av de stammar som tagits ner har vi lämnat kvar för insekter att bo i men även för barnen att leka och ha sina fikastunder på.